Möten med Tadeusz Kantor.

Efter ett besök på Cricoteka i Krakow kommer den här våren att gå i Tadeusz Kantors tecken. Förutom den permanenta utställningen över hans teaterrekvisita som visas i så kallade ”Episoder” visades Oscar Schlemmers scenografi och kostymer till de baletter som studenterna vid Bauhaus producerade och framförde mellan åren 1921-1929. En rekonstruktion av en av baletterna visades som kortfilm. Schlemmers influenser på Kantors konst kunde tydligt spåras i den senares teckningar från 1940-talet. Från Cricotekas välförsedda bokhandel tog jag med mig inte bara några arbeten om Kantors teater och några av hans teaterföreställningar på DVD utan också denna vackra konsttidskrift, Pavilionesque, som hittills bara utkommit i ett nummer.