Han Kang – årets första gäst på Internationell Författarscen.

Den 26 januari öppnade scenen med ett samtal med den internationellt prisade sydkoreanska författaren Han Kang. Samtalet rörde sig mest kring hennes nyligen till svenska översatta Vegetarianen, vinnaren av 2016 års Man Booker. Eftersom jag hade haft äran att recensera den i UNT, liksom Han Kangs i höstas utkomna Levande och döda, var det definitivt spännande att få höra samtalet som leddes av Yukiko Duke. Bitvis var det hela lite tamt; jag tror att det hade gått att hinna med mer vad gäller den underliggande symboliken i Vegetarianen liksom Han Kangs magiska realism som framträder i båda romanerna men som under kvällen inte berördes med ett ord. Dessutom uteblev en diskussion av Vegetarianens bild av våld mot kvinnor, något som tydligt framträder i romanens tredje och sista del. Detta kanske främst eftersom Duke inte ville tolka romanen som en skildring av en kvinnas liv i skuggan av familjerelaterat våld, något som definitivt går att utläsa ur romanens tredje del. Han Kang koncentrerade sig på det tema som intresserar henne mest: människans dubbla natur som är kapabel till mest skilda ”human acts”, från heroiskt mod till hänsynslöst våld. Hon nämnde också sitt intresse för språket, men möjliga tolkningar av den tystnad som i Vegetarianen genomsyrar romangestalternas liv togs inte upp.

Att höra författaren läsa fragment ur de båda verken i original var för min del kvällens starkaste och vackraste upplevelse.

Samtalet mellan Han Kang (mitten) och Yukiko Duke (till höger), Internationell författarscen 26 januari 2017. Bild: Marta Ronne

Tolken som för ändamålet hade flugits in till Stockholm från London behövdes inte; samtalet fördes på engelska och det flöt på väl. Bild: Marta Ronne