Hej Jens!

Jag hann aldrig besvara en trogen läsares fråga om vad bildning egentligen är innan livet ställde frågan ”blogga eller inte blogga” på sin spets. Visst varierar innehållet i vad vi menar med bildning från tidsepok till tidsepok. Det som är återkommer i definitioner av bildning oavsett årtionde är tilltron till breda kunskaper och till förmågan att både formulera sina tankar och att argumentera för dem. Liksom uppfattningen att beläsenhet och god orientering i såväl samtiden som i historiska processer ökar vår förmåga att söka och använda information. Denna sommar har bildningsbegreppet debatterats i bland annat UNT och Svenska Dagbladet och i sociala media. Ämnet dryftas inte minst i samband med valet.

”Bildning är något alldeles nödvändigt för att kunna tolka och förstå verkligheten”, konstaterade John Sjögren i sitt kritiska reportage från Almedalen i Upsala Nya den 12 juli. Det är en mycket bra definition, tycker jag, särskilt i en tid då också våra folkvalda ibland tenderar att leka med antiintellektuella attityder.

Annars har jag under min mödosamma städning av boksamlingen i sommar av en slump hittat några fina tankar om bildning i antologin Mellan raderna… Att nå in i orden, (red. Elisabeth Källar, 1994), en oansenlig liten bok som jag inte ens mindes att jag ägde. I dikten ”Om bildning”, ursprungligen ur samlingen Ensamma stjärnor från 1970, skriver Östen Sjöstrand:

”Bildning är inte bokstavsvärld

inte boklig förhävelse

Bildning är att andas fritt

[…]

Bildning är ett uppbrott mot det nya

men också: en handfull ro

[…]”

Så kan man också se det.

Men visst – bildning är inte nödvändig för att nå framgång med dagens populära definitioner av ordet (läs: för att synas i sociala media). Bloggar om mode, styrketräning och kropp brukar faktiskt dra fler läsare än de om bildning och skönlitteratur. Tyvärr – det är svårt att lägga ut skönheten i Flauberts språk eller den minutiöst genomtänkta kompositionen i Virginia Woolfs romaner på Instagram…