En återupptäckt klassiker.

John Williams Stoner, en roman från sextiotalet som fram till 2003 inte hade rönt någon större uppmärksamhet, har blivit återupptäckt. På många håll i Europa har den under de senaste åren blivit en storsäljare.Nu kommer den äntligen till Sverige. Det gläder en litteraturkritiker eftersom Stoners återuppvaknande tyder på läsarnas oförändrade behov av skönhet och av stilistiskt högstående berättelser.

För mig som forskare i universitetsromaner är Stoner just en klassisk sådan. Det spelar ingen roll att Williams vid något tillfälle värjde sig mot beteckningen ”academic novel”. Det var just en sådan han skrev – och dessutom en av de hittills vackraste inom genren.

Jag skriver om Stoner och skönhetens meningsskapande kraft i dag. Läs romanen!